miroslav vítovec

mp3 a texty

Čarodějka

Svou krásou jsi mne uhranula
Hm, já nejsem tvůj
Mé city jsi si podmanila
Má krásná čarodějko, nečaruj

Jsi jak oheň, já se spálím
Pod lavinou věčnejch snů
Dej mi život, já se vrátím
Má krásná čarodějko, já jsem jen tvůj

Návrat k dětství

Zkouším proniknout do snu, který se vzdává
Zkouším procitnout zpátky k božství,
kde dětský život vstává

Pocit trpení, chvilkou malou, co může se zdát
Něčí stvoření, já v něm, on v mém si hrává

Život, zrození, malost zvyku, co sytí můj pláč
Vize věčnění, ostrá kůra, já v ní, to se stává

Hráz se nemění, dotek dlaní, co tají svou zášť
Vidím, prozření, libá vůle, co prozradí ti dětskou tvář

Pocit

Na co to čekání
Není tu přiznání
Bez velkých požárů
Snadno pláčem hasíš....

Vidět v představách
Není tu poznání
Kráčet v iluzích
Snadno se vždy vracíš....

Stojím v přezutí
Všichni už čekají na můj krok
Vidím v klenutí
Kdo dokáže mluvit beze slov

Pocit s nadějí
Není tu zklamání
Však, bez dalších životů
Nedokážeš snít

Nedočkavec

Kolik kroků k nebi ať můžu se vznést
Kolik schodů k peklu ať můžu se péct
V kolik život skončit a neztratit čas
V kolik tenhle pocit se promění v hlas
Faraway...

Letím a cítím už jenom smích
Sem někde tam čemu nevěřím
Všechno se mění chtěl bych zase žít
Vznášet se, vědět že to neskončí

Vědět že nejsem a přesto tu být
Pověřen deštěm a nemoci pít
I přesto jsem rád žiji v myšlenkách
Zkus se nadechnout

Přeživot

Běžím po cestě, která půlí se jen jednou
Vidím kámen, který nedokáži zvednout
Jsem to já, které nutí se jen lehnout
Nespočítám, kde začít s čím se sednout

Dívám se do rukou, teď vidím trochu štěstí
Položen na smutku, teď zkouším najít lepší
Živý nádech, teď nabodá se se lží
Nedokáži nutit pláč

Běžím po cestě, která půlí se jen jednou
Vidím život, s kterým nedokáži plynout
Utíkám, já snažím se předběhnout
To co není, co dokázal bych zvednout

Nářek nadaného